Také máte hluboko do kapsy?

Jak vyhlásit osobní bankrot

Splňujete všechny náležitosti?

Soud Vám může oddlužení povolit, pokud jste fyzická osoba (nepodnikatel) a Vaše dluhy nepocházejí z podnikání. Před podáním návrhu je nutné, abyste si spočítali, zda jste schopni v rámci Vašich předpokládaných příjmů splatit nejméně 30% nezajištěných závazků v průběhu 5 let. K tomuto orientačnímu výpočtu slouží naše kalkulačka.

Pokud tyto podmínky nesplníte, soud pravděpodobně žádost o oddlužení zamítne a může na vás vyhlásit konkurs, což Vám aktuální situaci ještě zhorší! Předejděte této komplikaci konzultací Vaší situace s námi.

Dokumenty k podání na soud

U soudu je nutné podat návrh na zahájení insolvenčního řízení a spolu s ním i návrh na povolení oddlužení. Na obojí existují složité formuláře. Spolu s formuláři je nutné zajistit i velké množství povinných příloh. Každá chyba může znamenat odmítnutí žádosti a navíc místo oddlužení na Vás soud může vyhlásit konkurs.

Podání návrhů na soud

Vyplněné formuláře se všemi přílohami a náležitostmi se podává u příslušného krajského soudu. Ten je příslušný podle místa Vašeho trvalého bydliště. Návrh můžete odeslat v tištěné nebo v elektronické podobě. Podpis návrhu musí být úředně ověřený, elektronický návrh musí být opatřen elektronickým podpisem. Pokud se rozhodnete využít naši pomoc, stačí podpis plné moci a my za Vás veškeré formuláře včetně podpisu a doručení na soud vyřešíme.

Poplatky

Samotné podání návrhů je zdarma, soud ale může nařídit uhrazení zálohy na insolvenční řízení, která může dosáhnout až 50 000,- Kč. Málokdy se však stane, že by soud, tuto zálohu nařídil uhradit v plné výši. Vyhněte se nepříjemným překvapením se zálohou na insolvenční řízení. Konzultujte s námi Vaši situaci.

Soudní rozhodnutí

Soud neprodleně zahájí veškeré úkony k potřebnému rozhodnutí a do 15 dnů bývá většinou rozhodnuto. Pokud nejsou všechny podklady v pořádku, požádá soud o jejich doplnění. Lhůta na doplnění je 7 dnů a to může být v některých případech velmi málo. Je vhodné tedy velmi dobře připravit všechny dokumenty hned napoprvé.

Pokud soud rozhodne o Všem úpadku, vyhlásí oddlužení nebo konkurs, který je však horší variantou. Proti rozhodnutí soudu můžete samozřejmě podat odvolání. O odvolání musí soud rozhodnout do 2 měsíců.

Zároveň budete zapsáni do insolvenčního rejstříku, což vede k zastavení exekucí a jiného vymáhání dluhů ze strany Vašich věřitelů. Spolu s tím jsou také omezena Vaše práva nakládat s majetkem (nemůžete například prodat dům).

Názory oddlužených

Úspěšně jsme oddlužili již 92 lidí, kterým přerůstaly jejich dluhy přes hlavu.

Přečtěte si jejich názor na naši pomoc...

Děkuji vám za rychlé oddlužení naší rodiny, zachránili jste nás před exekucí. Nevím co bych si bez vás počala.

Alena M., Ostrava

Oddlužit jsem se snažila už s jinou společností, ale protože všechny dokumenty nebyli v pořádku, soud to zamítl. Nad druhým pokusem jsem váhala a nakonec jsem ráda že jsem do toho šla. Tentokrát už to soud schválil bez problémů.

Anna P., Slavkov u Brna

Byla jsem husa. Napůjčovala jsem si a poté to nemohla splatit. To už nikdy neudělám. Jsem ráda, že naši nemuseli prodat dům. Díky.

Dagmar Ch., Liberec

Když mě zaměstnavatel vyhodil ze zaměstnání, bylo pro mě v mém vyšším věku složité najít další. Dostal jsem se pak do nekonečné spirály dluhů a nevěděl, jak z ní ven. Díky za pomoc.

David L., Břeclav